Acasă


    Prezentarea Asociației Vasiliada, Tg Jiu 
       Asociaţia Vasiliada Filiala Tîrgu-Jiu este o organizaţie cu caracter creştin şi social, neguvernamental, democratic, nonprofit, apolitic, înfiinţată sub patronajul Mitropoliei Olteniei, avându-l ca Preşedinte de onoare în prezent, pe Înalt Prea Sfinţitul Părinte Irineu Popa, Mitropolitul Olteniei.
   
      Misiunea organizaţiei:
       Misiunea Asociaţiei „Vasiliada” – filiala Tg-Jiu este oferirea de servicii sociale persoanelor, familiilor, grupurilor sociale şi comunităţilor aflate în situaţii de dificultate sau generatoare de marginalizare/excluziune socială, având la bază dragostea faţă de semeni.

       Scopul Asociaţiei „Vasiliada” filiala Tg-Jiu este sprijinirea persoanelor alate în dificultate şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate.
Asociaţia desfășoară activităţi în beneficiul următoarelor categorii de persoane, fără discriminare: copii, persoane în vârstă, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, persoane cu handicap, persoane sau familii cu posibilităţi materiale reduse, bolnavi, refugiaţi, migranţi, deţinuţi şi familiile acestora, precum şi alte categorii de persoane aflate în dificultate.

       Viziunea Asociaţiei „Vasiliada” este o lume în care nimeni nu se simte singur şi părăsit, în care dragostea lui Dumnezeu şi a semenilor sunt percepute şi împărtăşite; o societate în care oamenii şi-au recâştigat pacea sufletească, şi-au acceptat condiţia – ceea ce sunt şi ceea ce au- , iar atunci când vor mai mult o fac cu discernământ, responsabilitate, dragoste şi teamă de Dumnezeu.


     Valorile Asociaţiei „Vasiliada”:  
                                                         § Credinţă
                                                         § Dragoste
                                                         § Onestitate
                                                         § Solidaritate
                                                         § Implicare
                                                         § Valorizarea
                                                         § Responsabilizarea
                                                         § Profesionalismul


       Obiectivele Asociaţiei:
     Asociaţia Vasiliada îşi desfăşoară activitatea în domeniile social, educaţional, medical şi al dezvoltării comunitare.
     Pentru realizarea scopului său, asociaţia îşi propune:
  1. Furnizarea de servicii sociale primare şi specializate, servicii de îngrijire social-medicală, precum şi servicii educaţionale, conform prevederilor legale în vigoare.
  2. Crearea şi menţinerea unor reţele de suport, la nivel comunitar, pentru persoanele sau grupurile sociale care se afla în situaţii de dificultate.
  3. Colaborarea şi dezvoltarea de parteneriate cu serviciile publice descentralizate ale ministerelor, organisme ale admnistraţiei publice centrale şi locale, precum şi alte instituţii de stat sau private care desfăşoară activităţi în domeniu.
  4. Informarea opiniei publice cu privire la problematica socială, în scopul educării şi sensibilizării acesteia, prin: organizarea de conferinţe, seminarii, mese rotunde, dezbateri, etc; editarea de publicaţii (reviste, broşuri, pliante), materiale audio-video, materiale în format electronic; desfăşurarea de campanii publice în vederea implicării comunităţii în rezolvarea unor probleme sociale.
  5. Participarea activă la elaborarea şi aplicarea politicilor sociale, strategiilor şi planurilor de acţiune la nivel naţional, judeţean şi local.
  6. Efectuarea de studii şi cercetãri sociale referitoare la diferite problematici şi fenomene sociale