Ajută cu 2%

   Potrivit Codului Fiscal- Legea 571/2003, art.57, alin.4, orice salariat poate dispune statului sa directioneze 2% din impozitul pe venitul anual, catre organizatii nonguvernamentale. Și Tu poți susține activitățile Asociației Vasiliada, Filiala Tg Jiu descărcând și completând formularul de mai jos.Legislație:
I. Extras din Codul Fiscal (Legea 571/2003), cu modificarile si completarile ulterioare: 
      Art. 57, alin. 4:
      “Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul anual datorat, pentru sustinerea entitatilor non profit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.”

     I. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2371/2007 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial nr. 878/21 dec. 2007.