vineri, 10 ianuarie 2014

Proiectul Motivat, Altruist, Responsabil și Eficient - M.A.R.E.


Prin Proiectul Motivat, Altruist, Responsabil și Eficient Asociația Vasiliada, filiala Tg Jiu și-a dorit să promoveze valorile voluntariatului. S-a urmărit oferirea de șanse egale și nediscriminatorii tuturor tinerilor dornici de implicare activă în rezolvarea problemelor din societate și sprijinirea acestora pentru a depăși izolarea și anonimatul, obținând deschidere spre viața publică.

 Perioada de implementare a proiectului: 
  Octombrie 2013 - Ianuarie 2014

 Obiective:
Obiectivul general:
- dezvoltarea voluntariatului și a implicării civice în activități specifice a unui număr de 20 de tineri.

Obiective specifice:
 - înființarea unui centru de voluntariat
- instruirea a 20 de tineri pentru activități de voluntariat
- promovarea cetățeniei active prin intermediul activităților proiectului

Beneficiari direcți:
- 20 detineri cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani

Beneficiari indirecți:
 - 20 de copii cu dizabilități din Municipiul Tîrgu Jiu
- 30 de copii internați în secția de pediatrie a Municipiului Tîrgu Jiu
- 50 de copii aflați în situație de risc de abandon școlar
- 50 de vârstnici
  
Activităti:
A.1 Înființarea unui centru de voluntariat
Pregătirea personalului implicat în implementarea proiectului
Identificarea, selectarea și pregătirea celor 20 de tineri voluntari
Amenajarea spațiului pentru funcționarea centrului de voluntariat


A.2 Activități de implicare a tinerilor în rezolvarea problemelor comunității
,,Învață-l să crească MARE” Activitate adresată copiilor internați în secția de pediatrie a Spitalului Municipal din Tîrgu Jiu
,,Aban don't” - prevenirea abandonului școlar - prin activități de educație non formală în Centrul de zi pentru copii ,,Sfântul Vasile cel Mare” și în Centrul de zi pentru copii ,,Iasomia”
,,Fii liber ... exprimă-te” - activitate dedicată copiilor cu dizabilități din Municipiul Tîrgu Jiu beneficiari ai Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă.
,,Casa bunicilor” - Activități de recreere și creație în Centrul pentru Vârstnici ,,Magnolia” 


A.3 Promovarea proiectului și diseminarea rezultatelor
Elaborarea planului de mediatizare a proiectului
Elaborarea și editarea unei pagini web a proiectului
Organizare conferință de presă pentru promovarea proiectului și a finanțatorului
Afișare de știri pe site-ul propriu al solicitantului și în presa locală
Elaborare și distribuire materiale promoționale (afișe, pliante, etc.)Rezultate:
- 31 de noi voluntari înscriși și instruiți

- peste 150 de beneficiari indirecți
- 4 acțiuni publice de implicare a voluntarilor
- 2 conferințe de presă pentru promovarea proiectului și a finanțatorului
- cel puțin 15 știri în presa locală și regională
- o pagină web de tip blog creată - www.proiectmare.blogspot.ro

Parteneri:
- Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Tg Jiu
- Spitalul Județean de Urgență Tg Jiu
- Direcția Publică de Asistență Socială Tg Jiu:
                           - Centrul de zi pentru copii - Iasomia
                           - Centrul pentru vârstnici - Magnolia


Finantator:
Proiect a fost realizat cu sprijinul Municipiului Tg-Jiu si al Consiliului Local Tg-Jiu. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu