sâmbătă, 1 noiembrie 2008

Proiectul ,,Investește în educația mea”

     Perioada de implementare:
     01. noiembrie 2008 - 01. iunie 2009

     Obiective:

-          prevenirea şi combaterea părăsirii timpurii a şcolii a cel puţin 60 de elevi din 7 comunităţi şcolare dezavantajate social din judeţul Gorj prin participarea lor la activităţile educative ale  proiectului;
-          informarea şi conştientizarea în rândul autorităţilor  locale, a cadrelor didactice şi a elevilor cu privire la respectarea dreptului la educaţie şi asigurarea egalităţii de şanse prin realizarea unui sondaj de opinie reprezentativ în rândul acestora.

     Servicii furnizate: 
     - meditaţii la limba engleză, franceză, matematică, limba şi literatura română, gramatică, latină;
     - pregătire la tehnologia informaticii;
     - consiliere individuală, socială şi vocaţională;
     - consiliere duhovnicească;
    - informare cu privire la drepturi şi obligaţii;
     - activităţi privind educaţia civică;
- activităţi recreative



     Activități:
Activităţi de informare  şi pregătire educaţională (educaţie civică, consiliere privind legislaţia în vigoare cu privire la drepturile educative ale copilului) a cel puţin 60 de tineri, elevi în clasele a VII a şi a VIII a cu rezultate bune la învăţătură, proveniţi din familii nevoiaşe. Aceste activităţi s-au derulat în cadrul Centrului Social pentru Copii şi Tineri „Sfântul Vasile cel Mare” din localitatea Tg-Jiu. Activităţile s-au desfăşurat după un program „After School”.

Un sondaj de opinie prin aplicarea unui chestionar în rândul cadrelor didactice şi a elevilor pentru a măsura gradul de cunoaştere a drepturilor copilului, precum şi gradul de  incluziune socială a elevilor cu posibilităţi materiale scăzute în rândul celorlalţi tineri.

Editarea de pliante, afişe şi un banner pentru a se asigura vizibilitatea proiectului şi pentru a creşte gradul de impact în rândul comunităţii.

Dezbatere advocacy pentru diseminarea rezultatelor proiectului şi pentru iniţierea unor măsuri de susţinere a drepturilor copilului la nivelul judeţului Gorj.

Rezultate obținute: 
-     1 parteneriat încheiat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj;
-          60 de tineri participanţi la activităţile proiectului;
-          16 profesori implicaţi în problematica educaţiei civice şi a incluziunii sociale;
-          260 de chestionare aplicate;
-          1 sondaj de opinie-rezultate detaliate in raportul atasat la proiect
-          3 reportaje radio despre egalitatea de şanse;
-          11 ştiri apărute în presa locală scrisă;
-          editarea a 1000 de pliante şi a 100 de afişe ;
-          1 banner;


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu