luni, 1 februarie 2010

Proiectul ,,Să crești mare”

      Perioada de implementare a proiectului:
     1 Februarie- 22 Noiembrie 2010


     Obiectivul general:
Dezvoltarea capacităţii Asociaţiei Vasiliada şi a altor 10 ong-uri rurale, din judeţele Dolj şi Gorj, de a furniza servicii adecvate copiilor care provin din familii dezavantajate, în vederea pregătirii acestora pentru a duce o viaţă responsabilă din punct de vedere social.     Obiective specifice:
1) Dezvoltarea abilităţilor de viaţă ale copiilor din familii marginalizate social, prin folosirea a două metode de educaţie nonformală.

2) Pregătirea copiilor proveniţi din familii defavorizate, pentru a deveni membri activi şi responsabili ai comunităţilor din care fac parte, prin implicarea acestora în diferite proiecte comunitare.

3) Consolidarea parteneriatului public-privat, la nivelul a 10 comunităţi rurale din judeţele Dolj şi Gorj, prin atragerea şcolilor şi a ong-urilor în acţiuni specifice pregătirii pentru viaţă a copiilor cu risc de marginalizare socială.     Rezultate:
     Impactul proiectului a fost peste măsura aşteptărilor, acest lucru fiind evaluat în fiecare etapă de desfăşurare.
     Bucurându-se de un program de activităţi diferit de cel pe care îl întâlnesc zi de zi la şcoală (art-terapie, educaţie prin aventură), copiii beneficiari ai proiectului au învăţat încet încet să se joace, sa facă lucruri împreună cu alţi copii de vârsta lor, să relaţioneze, să depăşească situaţia în care se află.
     Situaţia grupului ţintă s-a îmbunătăţit în urma derulării activităţilor din proiect prin monitorizarea permanentă a impactului în rândul acestora, având ca rezultat:
Ø  creşterea gradului de dezvoltare a abilităţilor practice de viaţă, pentru 97% din beneficiari
Ø  creşterea gradului de responsabilitate socială în proporţie de 85%
Ø  15 beneficiari au fost selectaţi ca reprezentativi ai întregului grup, pentru a se implica în cadrul activităţii care a vizat “Săptămâna responsabilităţii sociale” în proiectul de dezvoltare comunitară;
Ø  diminuarea riscului de marginalizare socială în proporţie de 97%, pe măsura creşterii gradului de dezvoltare a abilităţilor practice de viaţă;
Ø  îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a atitudinii faţă de educaţie

     Unele exerciţii propuse în acest program  i-au pus pe copii în situaţii imaginare dificile, în situaţia de a găsi soluţii multiple şi creative pentru depăţirea unei dificultăţi.

     Deblocarea capacităţii creative  de găsire a soluţiilor în situaţii limită este un aspect important al  impactului terapeutic şi optimizator, copiii putând astfel să-şi dezvolte şi capacitatea de selecţie a acelor decizii responsabile, care să-i ajute în viaţă.

     Participarea activă la activitatea unui grup de dezvoltare cu persoane de aceeaşi vârstă şi cu aceleaşi probleme sociale este foarte importantă pentru formarea şi antrenarea conduitei empatice.
O parte din exerciţiile practicate în timpul şedinţelor programului au urmărit cu precădere antrenarea conduitei empatice la copii. Retrăirea stărilor, gândurilor şi acţiunilor celuilalt, are un rol important în optimizarea comunicării interpersonale, în abordarea unor atitudini tolerante, de ascultare şi înţelegere a motivelor şi stărilor celorlalţi.

     La terminarea proiectului copiii reuşesc să-şi afirme mai uşor propriile opinii, pot să iniţieze contacte verbale si nonverbale, să participe la acţiunile grupului, să accepte şi să ofere ajutor şi să-şi exprime propriile stări şi trăiri afective. In acest mod ei au fost ajutaţi să devină conştienţi de propriile resurse şi să-şi asume responsabilitatea anumitor acţiuni.
     Toate acestea înseamnă optimizarea comportamentală şi maturizarea emoţională a copiilor.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu