luni, 4 octombrie 2004

Proiectul ,,În brațele mamei”

     Perioada de desfășurare a proiectului:
     Octombrie 2004 - Septembrie 2006


     Proiectului "În braţele mamei", derulat de Asociaţia "Vasiliada", în cadrul Programului ChildNet,  s-a derulat pe toată regiunea Olteniei, în judeţele Dolj, Gorj şi Mehedinţi, perioada 1 octombrie 2004 -1 aprilie 2006.
     Asociaţia "Vasiliada" filiala Tg-Jiu, a adoptat următoarea strategie regională: 
     - prevenirea abandonului şi instituţionalizării copiilor, prin sprijinirea familiilor în vederea depăşirii situaţiilor de criză;
     - formarea, consolidarea şi sporirea numărului de comitete filantropice.Tg-Jiu

     Rezultate obţinute în cadrul proiectului perioada 1 octombrie 2005-martie 2006:
     - prevenirea abandonului şi instituţionalizării în cazul a 108 de copii;
     -  87 comitete filantropice activate, consolidate.
     Prevenirea abandonului copiilor are în vedere desfăşurarea mai multor activităţi în toate zonele cu risc,      accentul fiind pus pe consilierea familiilor aflate în situaţia de criză.
     În ceea ce priveşte înfiinţarea şi consolidarea comitetelor filantropice, asociaţia Vasiliada Tg-Jiu, a început acest demers din anul 2002. Pornind de la ideea că este o asociaţie ortodoxă şi pentru faptul că există 2 Protopopiate în zonă, Tg-Jiu şi Tg-Cărbuneşti, care au în componeneţa lor 184 de parohii, am pătruns în cadrul comunităţilor prin repreztanţii cei mai importanţi pentru noi-preoţii. S-a înfiinţat în anul 2003 un număr de 113 structuri comunitare-consultative, traduse în practică de reprezentanţii bisericii în comitete filantropice. 
     Înfiinţarea comitetelor filantropice a fost urmată de etapa activării şi consolidării, până în acest moment, reuşind să parcurgă această etapă un număr de 87 comitete filantropice. Comitetele au fost prinse într-un program de training, fiind ajutaţi în acest demers de către Arhiepiscopia Craiovei. Sunt comitete filantropice care au demarat proiecte la nivel de comunitate, dar şi care au fost implicate în campaniile de strângere de fonduri iniţiate de asociaţie.


marți, 1 iunie 2004

Proiectul ,,Îngrijește-te de sănătatea ta”


      Proiectul "Îngrijeşte-te de sănătatea ta" a fost implementat în anul 2004 de către Asociaţia Vasiliada Tg-Jiu, având la bază anumite premize sociale care ne-au determinat să ne direcţionăm activitatea pe categoriile social-defavorizate care se confruntă cu diverse probleme de sănătate. Asociaţia Vasiliada a identificat principalii factori de risc cu care se confruntă comunitatea. Situaţia existentă la nivel naţional, a restructurării economice, s-a făcut resimţită şi la nivelul judeţului Gorj. 
     Aplicarea unei metodologii de lucru integrată medico-socială asigură eficienţa serviciilor venite în sprijinul beneficiarilor noştri, cabinetul fiind deschis oricărei persoane nevoiaşe care solicită ajutor prin serviciile noastre.
     Proiectul este susţinut financiar de mai multe firme, contribuţia acestora fiind evidenţiată la capitolul finanţatori. 
     Impactul la nivel local a fost unul evident întrucât cabinetul medico-social este situat în localitatea Tg.Jiu, însă, avem şi beneficiari din 21 de comune ceea ce pune în evidenţă pe harta judeţului şi un impact la nivel regional 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 
·         acordarea de consultaţii medicale gratuite atât în cadrul cabinetului medical propriu, cât şi la domiciliul persoanelor care nu se pot deplasa şi fac parte din grupul ţintă al proiectului.
·         facilitarea accesului la servicii medicale de specialitate care nu pot fi oferite la cabinetul medical propriu.
·         eliberarea gratuită de medicamente.
·         ajutor financiar de urgenţă pentru cazurile medico-sociale.
·         creşterea gradului de integrare socială prin asigurarea serviciilor sociale de consiliere, sprijin şi tratament specializat

 BENEFICIARI:
      Beneficiarii au fost repartizaţi pe următoarele categorii:
 • categoria: consultaţii medicale gratuite: 303 beneficiari
 • categoria: diagnostic şi tratament medical pe diferite categorii de diagnostic: 417 beneficiari
 • categoria: ajutoare financiare de urgenţă pentru pacienţii cu afecţiuni grave:  35 beneficiari
ORGANIZATOR:    
     Asociaţia "Vasiliada" Tg.Jiu,  în calitate de titular al proiectului a asigurat coordonarea şi implementarea acestuia. În acest demers s-a implicat prin încheierea unor contracte de colaborare, de voluntariat şi de sponsorizare ceea ce a asigurat resursele necesare derulării proiectului, dar şi diversificarea modalităţilor de intervenţie. Asociaţia a pus la dispoziţie spaţiul necesar desfăşurării activităţii medico-sociale cu instrumentar adaptat nevoilor de intervenţie şi direcţionarea donaţiilor de medicamente. Cabinetul este deservit de 7 medici voluntari care au diferite specializări şi sunt implicaţi în oferirea unor servicii alternative de intervenţie pentru rezolvarea problemelor de sănătate care depăşesc posibilităţile oferite de cabinetul propriu.
     Contribuţia în natură a fost estimată la valoarea de 13.826 lei, constând în: mobilier, instrumentar medical, aparatură medicală.
     Financiar, asociaţia a susţinut salariul personalului de specialitate, ajutorarea cazurilor medicale de urgenţă, cheltuieli legate de plata utilităţilor,  de deplasare  în zonele de intervenţie.

PARTENERI:
     Şcoala Specială Tg-Jiu   a avut rolul de a permite accesul copiilor cu dizabilităţi dar şi a părinţilor acestora la serviciile oferite prin:
 • întocmirea şi punerea la dispoziţie a bazei de date cu privire la cazurile ce vor beneficia de serviciile medico-sociale în cadrul cabinetului;
 • întocmirea fişei de evidenţă a cazului medico-social de către asistentul social al Şcolii Speciale ce a constituit accesul la serviciile medicale din cadrul cabinetului;
 • informarea părinţilor privind posibilitatea accesului la serviciile de specialitate oferite prin cabinetul medical;
 • mediatizarea colaborării în cadrul programelor derulate în şcoală şi comunitate.
 • participare la invitaţia partenerilor la dezbateri, seminarii, cursuri de formare, care vor constitui un cadru informativ important pentru perfecţionare profesională şi dezvoltarea parteneriatului în direcţia altor programe de sprijin pentru copilul cu disabilităţi şi familia sa.
     Un număr de 8 voluntari au asigurat derularea în bune condiţii a parteneriatului prin selecţia cazurilor, prin însoţirea copiilor la cabinetul medical şi monitorizarea post-intervenţie şi întocmirea împreună cu medicul cabinetului şi asistenţilor sociali a graficului de intervenţie.

     Societatea Crucea Roşie Română Filiala Gorj a intervenit în cadrul proiectului prin derularea unor campanii şi evenimente ce au marcat calendarul sănătăţii în anul 2007:
 • întocmirea planului de acţiune ce a însoţit derularea campaniilor de prevenire a îmbolnăvirilor;
     Pentru toate activităţile prevăzute în cadru proiectului, cei 3 voluntari implicaţi în implementarea parteneriatului, au amenajat un cort în zonele derulării campaniilor în vederea adresabilităţii mai bune a beneficiarilor. 

COLABORATORI: 
     Autoritatea de Sănătate Publică Gorj
     Modalitatea prin care a contribuit la bunul mers al proiectului
 • oferirea suportului logistic în vederea obţinerii anumitor documente .
 • facilitarea accesului pacienţilor direcţionaţi către secţiile de specialitate din cadrul spitalelor în regim gratuit de intervenţie şi tratament medicamentos.
 • facilitarea contactării unor medici (generalişti şi de diferite specializări) în vederea implicării pe bază de voluntariat în activităţile proiectului.
 • derularea unor campanii de informare-educare ce au marcat calendarul sănătăţii în anul 2007.
Protoieria Tg-Jiu  I, Protoieria Tg-Jiu II şi Protoieria Tg-Cărbuneşti:
 • implicarea în campanii de strângere de fonduri pentru asistenţa medico-socială a cazurilor direcţionate din parohiile judeţului;
 • implicarea comitetelor filantropice în semnalarea şi monitorizarea cazurilor medicale;
 • derularea campaniilor de educaţie pentru sănătate pentru comunitate;
 • însoţirea personalului medical şi asistenţilor sociali în parohie;
 • invitaţia reprezentanţilor asociaţiei în emisiuni televizate "Realitatea Creştină" în vederea mediatizării proiectului.
 • îndrumare duhovnicească şi suport emoţional.

Primăria Municipiului Tg-Jiu
 • direcţionarea cazurilor către cabinetul medical propriu;
 • punerea la dispoziţiei a bazei de date privind diferite cazuri medico-sociale;
 • participarea la conferinţe, seminarii, cursuri de promovarea a sănătăţii;
 • întocmirea documentaţiei privind accesul beneficiarilor la servicii alternative conform legislaţiei;
     Asociația Orizont Profesional
 • semnalarea cazurilor de violenţă în familie beneficiare ale proiectului „Casa Sânziana o uşă mereu deschisă”
 • direcţionarea cazurilor de violenţă către cabinetul medical şi sediul social;
 • găzduire şi hrană pentru victimele violenţei în familie identificate şi orientate de As. Vasiliada către „Casa Sânziana”.

FINANŢATORI:
     Proiectul a fost finanţat de :
          SC LaborMed-Pharma SA Bucureşti:  donaţie medicamente
          SC Farm-Zoo-Star SRL:  donaţie medicamente
          SC. Farmaceutica Remedia SA: