joi, 1 august 2002

Proiectul Inițiative comunitare de caritate în Județele Dolj, Gorj și Mehedinți

      Perioada de desfășurare a proiectului:
     August 2002-Aprilie 2004

     Activitățile și rezultatele proiectului:

  1. Identificarea familiilor copiilor abandonați în instituții: Au fost identificate un număr de 56 de familii și au fost reintegrați 36 de copii.
  2. Reintegrarea în familie a copiilor abandonați: Au fost reitegrați un număr de 36 de copii în localitățile Tg Jiu, Bubmești-Jiu, Bengești-Ciocadia, Jupânești, Turburea, Licurici, Rovinari, Novaci, Motru, URdari, Bălănești, Godinești.
  3. Identificarea familiilor cu risc de abandon și prevenirea abandonului: Cazurile au fost semnalate de către: DJPDC, Comitete Filantropice coordonate de preoți, Poliție, Primării Locale, Medici de familie, Persoane din comunitate, Mass-media, ONG-uri, Fundații, Asociații, etc. S-au identificat un număr de 163 de copii cu risc de abandon și conform planului de intervenție personalizat s-a încercat găsirea unor metode de prevenire a abandonului.
  4. Identificarea și monitorizarea femeilor însărcinate cu risc de abandon. În cadrul acestei activități au fost identificate, consiliate și monitorizate 12 femei însărcinate care prezentau risc de a-și abandona copii din motive legate de lipsa unei locuințe sau a conflictului declanșat cu familia.
  5. Consultanță individuală și de familie. S-a direcționat pe 3 intervenții: consiliere, orientare și îndrumare și suport emoțional. S-a constatat că părinții au nevoie de consiliere, îndrumare și sprijinire pentru a putea deveni ,,părinți mai buni”.
  6. Asistență materială acordată cu ajutărul comunității. Asistența materială și/sau financiară provenită din donații și sponsorizări a fost în valoare de 180.124.336 lei. Beneficiarii acestei activități au fost 412 copii din Județul Gorj cu situație familială precară care au primit bunuri cu ocazia zilei de 1 Iunie și a sărbătorilor religioase.
  7. Campania de Mediatizare și Conștientizare  s-a desfășurat pe toată perioada derulării proiectului și s-a concretizat în reportje, interviuri mass-media și tipărituri.
  8. Campania de recrutare a voluntarilor: S-a reușit atragerea de noi voluntari din rândul Asociațuulor Ortodoxe ,,Vasiliada” și ,,Pro-Vita”, din rândul elevilor Grupului Școlar ,,Ion Mincu” Tg Jiu, dar și din rândul studenților Universității ,,Constantin Brâncuși” tg Jiu. Voluntarii s-au implicat în acțiuni de colectare de haine și altebunuri, pregătirea și distribuirea unor pachete dăruite cu ocazia desfășurării unor acțiuni dedicate sărbătorilor religioase precum și Zilei de 1 Iunie, atragerea de donații, sprijin și ajutor material beneficiarilor, organizarea campaniei ,,Păpușica”.
  9.  Constituirea comitetelor filantropice: S-au înființat un număr de 125 de comitete filantropice coordonate de preoții din Județul Gorj, acestea implicându-se în: identificarea familiilor cu situație materială și/sau financiară precară, identificarea femeilor însărcinate care prezintă risc de abandon, identificarea familiilor predispuse riscului abandonului copiilor, identificarea familiilor care nu beneficiază de asistență materială, monitorizarea, consilierea (educarea), îndrumarea, sprijinul, precum și accesul la alte servicii pe care comunitatea le poate oferi. Au fost identificate un număr de 85 de familii cu risc de abandon și au beneficat de sprijin material 127 de familii.
  10. Campania Păpușica. Pornind de la ideea că mulți dintre copii beneficiari nu au avut ocazia de a primi un cadou, s-a încercat organizarea unei campanii de strângere de jucării și hăinuțe în grădinițele și școlile din Municipiul Tg Jiu.